Doelstelling BusinessClub Métier

  • Ondernemers en/of beslissers kunnen lid worden;
  • Van ieder ambacht is één ondernemer aanwezig, in de basis;
  • Alle leden dragen onderwerpen voor om te sparren, danwel informatie te geven over de laatste interessante ontwikkelingen in zijn/haar branche;
  • Bijeenkomst duurt van 07:30 tot 09:00 uur en is elke 2 weken in Valkenburg in Hotel Voncken;
  • Het streven is om gasten uit te nodigen voor 1 bijeenkomst per maand;
  • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar.
  • Het jaarlidmaatschap kost € 600,00 (vrijgesteld van BTW) en wordt vooraf voor 50% geïncasseerd en het restant, 50%, wordt geïncasseerd in de 7de maand van het jaarlidmaatschap.