Is Zuid-Limburg een kans of een bedreiging voor wat betreft haar ligging ten opzichte van de grens?

Armand Vliegen is overtuigd van de kansen aan de andere kant van de grens en van de noodzaak voor de meeste bedrijven in de Euregio om deze stap te maken. Tijdens zijn presentatie op 4 februari onderbouwde hij, aan de hand van 10 stellingen, de noodzaak om over de landsgrenzen te kijken.
In zijn boek, Grenzeloos Ondernemen, is een verzameling van mini-cases opgenomen over bedrijven en branches die de stap over de grens reeds gemaakt hebben of dit hadden moeten doen...
Ondernemende avonturen. Meestal met een goede maar soms ook minder goede afloop.